Udalbatzarrak ezohiko bilkura egingo du asteartean, uztailak 7

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 19:00etan hasiko da. Gai hauek aztertuko dira:

1.- Onartzea, egoki bada, 2015eko ekainaren 13ko udalbatzarra eratzeko bilkuraren akta.

2.- Onartzea, egoki bada, udalbatzarraren bilkuren maiztasuna.

3.- Onartzea, egoki bada, alkatearen eta zinegotzien liberazioak eta dagozkien ordainsariak.

4.- Onartzea, egoki bada, alkatearen proposamena batzorde informatzaile iraunkorrak eratzeari buruz eta horien osaketari buruz.

5.- Onartzea, egoki bada, alkatearen proposamena udalbatzarreko kideen erregimen ekonomikoari buruz.

6.- Onartzea, egoki bada, udalbatzarreko ordezkarien izendapena udalak ordezkatuta egon behar duen organo kolegiatu guztietan.

7.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea hainbat izendapeni buruz: alkateordeak, gobernu batzarkideak, batzorde informatzaile iraunkorren buruak eta dagozkion delegazioak.

8.- Onartzea, egoki bada, Orioko herriko jai eguna 2016. urterako.