Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du abenduaren 29an, ostegunarekin

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 20:00etan hasiko da.

Honako gai hauek aztertuko dira:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren honako bilkuretako akten zirriborroak: 2011ko uztailaren 7ko ezohiko bilkurakoa eta 2011ko uztailaren 28ko, irailaren 29ko eta urriaren 27ko ohiko bilkuretakoak.

2.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, 12/2011 zenbakidun kreditua aldatzeko espedienteari. Espedientea kreditua gehitzeko modalitatean egina dago.

3.- Onartzea, egoki bada, udal arkitekto lanpostuaren ordainsarien maila eta lansaioa aldatzea.

4.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko Udalak 2010eko ekainaren 4an sinatu zuen Orioko kasko historikoa zaharberritzeko plan bereziaren 3. jarduketa urbanistikoa garatzeko hitzarmen urbanistikoaren eranskinari.

5.- Behin betiko onarpena ematea, egoki bada, Orioko bide publikoen udal inbentarioari.

6.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udaleko Gazteria departamentuko ?Gazteleku Ametsa? kudeatzeko zerbitzua lehiaketa publiko bidez kontratatzeko baldintza juridiko eta ekonomiko-administratiboen orria.

7.- Onartzea, egoki bada, kirol jarduerak finantzatzeko diru-laguntzak emateko udal araudia.

8.- Onartzea, egoki bada, ?EGIN DEZAGUN BIDEA? lelopean egindako hainbat eskari, euskal presoen gaiari buruzkoak.

9.- Eskariak eta galderak.