Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du asteartean, urriak 30

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 19:30ean hasiko da. Ondoko gaiak aztertuko dira:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarrak 2018ko irailaren 25ean egindako ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Onartzea, egoki bada, ordenantza fiskalen eta beren eranskinen aldaketa, eragina 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera izango duena.

3.- Onartzea, egoki bada, Orioko Bake Epaitegiko bake-epaile ordezkoa izendatzeko proposamena.

4.- Onartzea, egoki bada, Orioko EH Bildu talde politikoak aurkeztutako mozioa, hondartzetako sorospen zerbitzuak Foru Aldundiko kudeaketara pasatzea eskatzeko.

5.- Eskariak eta galderak.