Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du ostegunean, apirilak 28

Bilkura udalbatzarraren aretoan egingo da, udaletxean. 18:30ean hasiko da, eta gai hauek aztertuko dira:

1.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 6/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

2.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 7/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

3.- Onartzea, egoki bada, 1/2022 zenbakidun konpromiso-kreditua.

4.- Onartzea, egoki bada, udal arraunketa eta piraguismoko teknifikazio-zentroa (Arraunetxe) erabiltzeko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa (3. tarifa).

5.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udal Musika Eskolan 2022-2023 ikasturtean egiteko ikasketen tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa.

6.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2022 urterako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda.

7.- Onartzea, egoki bada, aldi baterako enplegua egonkortzeko giza baliabideak arrazionalizatzeko programa.

8.- Martxoaren 29ko 208/2022 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretuak erabakiak hartzen ditu udal-langile baten diziplina-espedienteari buruz.

9.- Eskariak eta galderak.