Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du ostegunean, irailak 27

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 20:00etan hasiko da.

Honako gai hauek aztertuko dira:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren honako bilkuretako akten zirriborroak: 2012ko martxoaren 28ko ohikoa bilkurakoa eta maiatzaren 31ko ohiko bilkurakoa.

2.- Behin betiko onarpena ematea, egoki bada, 2011ko udal aurrekontuaren Kontu Nagusiari.

3.- Onartzea, egoki bada, urte batzuetarako kredituak eta ekitaldi ekonomiko bakoitzean inputatuko diren gastuen banaketa.

4.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, 4/2012 kreditua aldatzeko espedienteari. Espedientea kreditua transferitzeko modalitatean egina dago.

5.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, 5/2012 kreditua aldatzeko espedienteari. Espedientea kreditua gehitzeko modalitatean egina dago.

6.- Onartzea egoki bada, baldintza ekonomiko-administratiboen plegua eta baldintza teknikoen plegua, Orioko udal kanpinean bungalowak hornitu eta instalatzeko. Adjudikazioa lehiaketa bidez egingo da, prozedura irekiz eta arautze harmonizatuz.

7.- Adjudikatzea, egoki bada, Orioko parke eta lorategiak mantentzeko zerbitzuaren kontratua.

8.- Onartzea, egoki bada, gaixorik dauden presoen eskubideei buruzko mozioa.

9.- Eskariak eta galderak.