Udalbatzarraren ohiko bilkura

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du urriaren 27an, 19:00etan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Gai hauek aztertuko ditu:

  • Onartzea, egoki bada, 2005eko irailaren 27ko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
  • Hasierako onarpena ematea, egoki bada, 2005eko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 5/2005 zenbakidun espedienteari, kreditu gehigarrien modalitatean.
  • Hasierako onarpena ematea, egoki bada, 2005eko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 6/2005 zenbakidun espedienteari, kreditu gehigarrien modalitatean.
  • Onartzea, egoki bada, Udal honek baimendutako ostalaritza zerbitzuak emateko Orioko Antilla Hondartzako 3. eraikinean administrazioko emakidaren kontratazioa arautuko duten Baldintza Juridiko eta Ekonomiko-Administratiboen Pleguak.
  • Esleitzea, egoki bada, Orioko ?Hondartza? A.I.U.3ko U.E. 3.2. Hirigintza-Jarduerarako eremuko 10, 11, 12, 13 eta 14 zenbakiko partzelak edo finkak enkante publikoan saltzeko kontratua.
  • Onartzea, egoki bada, Orioko Kale Nagusia, 17 eraikinaren salerosketa, MIKEL ZELAYA LARRA