Azkueko babes ofizialeko etxebizitzen zozketaren emaitza argitaratu du Udalak

Orioko Udalak, 2005eko ekainaren 27ko 195/2005 Alkatetzaren Dekretuaren bidez, erabaki du ONARTZEA eta ARGITARATZEA ?Azkue? eremuko babes ofizialeko 16 etxebizitzen adjudikaziodunen behin-behineko zerrenda.

2005eko ekainaren 27ko 195/2005 Alkatetzaren Dekretuaren bidez, ONARTZEA eta ARGITARATZEA erabaki da udalak sustatuta Orioko ?Azkue? eremuan babes ofizialeko 16 etxebizitzen adjudikaziodunen behin-behineko zerrenda eta 8 eguneko epea ezartzea interesdunak erreklamazioak jartzeko, iragarki hau argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita:

Mediante Decreto de Alcald