Udalbatzarra bilduko da asteartean, apirilak 26

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du martxoaren 29an, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

  • Onartzea, egoki bada, 2005eko martxoaren 29ko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.
  • Onartzea, egoki bada, udal bulegoen eta eskola zentroen garbiketako pertsonalaren ordainsari mailaren aldaketa.
  • Onartzea, egoki bada, Orioko Pelotari eta Iturbide Kaleen berrurbanizazio obren kontratazioa, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta lehiaketa bidez.
  • Onartzea, egoki bada, Orioko Munto eremuan futbol/sofbol zelaia eta garajeak egiteko obrak kontratatzeko Plegu Baldintza Administratibo Partikularrak, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta lehiaketa bidez.
  • Eskariak eta galderak