Udalbatzarra bilduko da asteartean, otsailak 26

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du otsailaren 26an, asteartearekin, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak honako gaiak aztertuko ditu:

1.- Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2008ko urtarrilaren 29ko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Behin betiko onespena ematea, egoki bada, Orioko Udal Planteamenduaren Arau Subsidiarioen 8. sektoreareari ?Munto? dagokion ekimen pribatuko Plan Partzialari.

3.- Onartzea, egoki bada, PSE-EE/PSOE udal talde politikoak aurkeztutako mozioa Emakume langilearen egunari buruzkoa.

4.- Eskariak eta galderak.