Udalbatzarra bilduko da asteartean, urtarrilak 30

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du urtarrilaren 30ean, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

 1. – Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2006ko abenduaren 26ko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
 2. – Onartzea, egoki bada, 2007ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen aurrekontu propioaren kredituen aldaketarako 1/2007 zenbakidun espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.
 3. – Onartzea, egoki bada, ?Orioko Bariko San Nikolas Elizaren ingurunea urbanizatzeko ? I. Fasea ?? obrak kontratatzeko Plegu Baldintza Administratibo Partikularrak, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, presazko tramitazioz eta lehiaketa bidez.
 4. – Behin betiko onartzea, egoki bada, Orioko udal etxebizitza tasatuen Udal Ordenantza Arautzailea.
 5. – Onartzea, egoki bada, Uranga Artola familiaren hiri-finkaren salerosketa, ?Salatxo? bezala ezaguna, 1478 zenbakiarekin erregistratua, eta Alkatetza-Presidentetzari ahalmen zabala ematea salerosketaren eskritura publikoa sinatzeko, Orioko Udalaren izenean eta ordezkari gisa.
 6. – Onartzea, egoki bada, Orioko Udalak eta Energiaren Euskal Erakundeak (E.E.E./E.V.E.) sinatu beharreko lankidetzarako hitzarmen-markoaren testua, eta Alkatetza-Presidentetzari ahalmen zabala ematea sinatzeko, Orioko Udalaren izenean eta ordezkari gisa.
 7. – Ematea, egoki bada, behin behinekoz erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuen izendapena Orioko A.I.U.3-ko -Hondartza- U.E.3.2.-ren ondoriozko 2B5 eta 2B6 partzeletan, hurrenez hurren, proiektatutako 21 eta 18 etxebizitzei.
 8. – Onartzea, egoki bada, Orioko A.I.U.3-ko -Hondartza- U.E.3.2.-ren ondoriozko 2B4 partzelan udal sustapeneko babes ofizialeko 36 etxebizitzen adjudikaziorako Oinarri Arautzaileak.
 9. – Onartzea, egoki bada, Orioko A.I.U.3-ko -Hondartza- U.E.3.2.-ren ondoriozko 2B5 eta 2B6 partzeletan udal sustapeneko 39 erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuen adjudikaziorako Oinarri Arautzaileak.
 10. – Onartzea, egoki bada, ?Orioko A.I.U.3-ko -Hondartza- U.E.3.2.-ren ondoriozko 2B5 eta 2B6 partzeletan, hurrenez hurren, proiektatutako erregimen bereziko 21 eta 18 udal etxebizitza tasatuen exekuzio? obrak kontratatzeko Plegu Baldintza Administratibo Partikularrak, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta adjudikatzeko modua lehiaketa bidez.
 11. – ETXERAT-ek aurkeztutako mozioa, I