Udalbatzarra bilduko da datorren asteartean, hilak 6

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du maiatzaren 6an, arratsaldeko zazpietan hasita, kultur etxeko areto nagusian.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

  • Onartzea, egoki bada, Udalbatzarrak 2003ko martxoaren 25ean egindako ohiko bilkurako akta.
  • Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2003ko aurrekontu propioaren exekuzioko oinarriak.
  • Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko Udalaren 2002ko aurrekontu propioari dagokion 2/2002 zenbakidun Kreditua Aldatzeko Espedienteari. Kreditua Aldatzeko Espedientea kreditu inkorporazio bidezkoa da.
  • Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko Udalaren 2003ko aurrekontu propioari dagokion 1/2003 zenbakidun Kreditua Aldatzeko Espedienteari. Kreditua Aldatzeko Espedientea kreditu transferentzia bidezkoa da.
  • Dagozkion erabakiak hartzea, egoki bada, Orioko Antillako hondartzako 1, 2 eta 3 zenbakidun eraikinak okupatzeko kontzesio administratiboaren adjudikaziodunekin izenpetutako kontratu administratiboei buruz.
  • Onartzea, egoki bada, Luis Azkue Aldazek ?Muscuilu harria? kirol eta jolas elkartearen izenean aurkeztutako idatziaren bidez egindako eskaria. Idatzian Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren salbuespena eskatzen du.
  • Behin betiko onarpena ematea, egoki bada, Orioko hondartzako 3. Interbentzio Urbanistikorako Eremua (AIU3) urbanizatzeko proiektuari. Proiektua Orioko Udalak sustatu du eta Juan Eizmendi Aranalde arkitektoak idatzi du.
  • Ahalmen zabala ematea, egoki bada, alkateari, Orioko Arau Subsidiarioetako 4.1.2 zonako ?Azkue industriak eta inguruak? udal jabetzako partzela baten salerosketarako beharrezko agiri publiko zein pribatu guztiak izenpetu ditzan Orioko Udalaren izenean.
  • Informazio publikoan jartzea, egoki bada, Orioko Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioak berrikusi eta egokitzeko espedientearen Aurrerakina.
  • Eskariak eta galderak.