Udalbatzarrak ezohiko bilkura egingo du ostegunean, abenduak 19

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 20:00etan hasiko da.

Honako gai hauek aztertuko dira:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2013ko urriaren 31ko eta azaroaren 28ko ohiko bilkuretako akten zirriborroak.

2.- Adjudikatzea, egoki bada, Karela kiroldegiaren kudeaketa integrala eta Arraunetxeren eta beste antzeko zerbitzu batzuen kudeaketa adjudikatzeko lehiaketa.

3.- Behin betikoz onartzea, egoki bada, ordenantza fiskalen eta beren eranskinen aldaketa, eragina 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango duena.

4.- Onartzea, egoki bada, Udalaren aurrekontu propioari dagokion 7/2013 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea; kreditu aldaketa kreditua transferentziko modalitatean egina dago.

5.- Onartzea, egoki bada, bide publikoa terraza, mahai eta merkataritza ekintzei atxikituta dauden elementuekin okupatu eta erabiltzeko udal ordenantza.

6.- Onartzea, egoki bada, BILDU udal talde politikoak aurkeztutako mozioa, Sevilla II-ko espetxeko egoerari buruz.

7.- Onartzea, egoki bada, BILDU udal talde politikoak aurkeztutako proposamena, Aiako Udalari bideratuta, Danbolin Musika Eskolako finantzazioari buruz.

8.- Eskariak eta galderak.