Udalbatzarrak ezohiko bilkura egingo du ostegunean, abenduak 27

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 19:30ean hasiko da. Gai hauek aztertuko dira:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren akta hauen zirriborroak: 2018ko uztailaren 24ko eta azaroaren 13ko ezohiko bilkuretakoak eta 2018ko urriaren 30eko ohiko bilkurakoa.

2.- Abenduaren 19ko 599/2018 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez 7/2018 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea onartzen da, kreditua transferitzeko modalitatean.

3.- Abenduaren 19ko 600/2018 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez 8/2018 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea onartzen da, kreditu gehigarrien modalitatean.

4.- Onartzea, egoki bada, kontratazio-espedienteen kontratazio-mahaiaren osaketa, kontratazio-organoa udalbatzarra denean.

5.- Onartzea, egoki bada, Javier Regalado Herrero arkitektoak idatzitako Orioko udalerriko irisgarritasun-planaren berrazterketa puntuala.

6.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren euskararen erabilera-plana, 2018-2022 aldirako.

7.- Behin betikoz onartzea, egoki bada, Dikeko Kontzertazio Batzordeak, Orioko Arrantzaleen Kofradiak eta Orioko Udalak sinatuko duten plangintza eta kudeaketako hitzarmen urbanistikoa.

8.- Baimena ematea, egoki bada, Orioko udalerriko kale-garbiketa kontratuaren lagapena egiteko FCC Medio Ambiente SA enpresaren alde, FCC, SA enpresa adjudikaziodunak eskatu duen bezala.