Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du ostegunean, irailak 30

Bilkura udalbatzarraren aretoan egingo da, udaletxean. 19:30ean hasiko da, eta gai hauek aztertuko dira:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2021eko otsailaren 25eko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Kontu ematea, bi udal langileei irekitako diziplina-espedienteak.

3.- Berrestea, egoki bada, 2021eko irailaren 16ko 467 eta 468 zenbakidun alkate-dekretuak.

4.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 9/2021 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

5.- Onartzea, egoki bada, ordenantza fiskalen eta bere eranskinen aldaketa, eragina 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izango duena.

6.- Onartzea, egoki bada, AGITAX Gipuzkoako Taxi Elkarteak bidalitako 2022rako tarifa urbanoak.

7.- Onartzea, egoki bada, herri baratzetako tarifak 2021. urterako.

8.- Onartzea, egoki bada, Orioko «Zaharren babeslekua» taberna-jatetxearen zerbitzua, garbiketa eta mantentze zerbitzua, prozedura ireki bidez kontratatzeko administrazio-baldintza partikularren eta baldintza teknikoen agiriak.

9.- Eskariak eta galderak.