2017/09/25

GARBITZAILE PLAZA BAT LEHIAKETA OPOSIZIO SISTEMA BIDEZ HORNITZEKO

Lehenengo ariketa (teorikoa, nahitaezkoa eta baztertzailea), 2018ko otsailaren 21ean (asteazkena), 10:00etan, Orioko Katea eraikinean izango da, Arrantzale kalea 67

Hizkuntza eskakizunaren proba egiteko eguna (PDF)

Hizkuntza eskakizunaren ahozko proba egiteko eguna (PDF)

Elkarrizketa pertsonalak egiteko eguna (PDF)

 

Deialdiaren oinarriak

Deialdiaren oinarriak

 

Lehen ariketaren erantzun zuzenak

Lehen ariketaren emaitzak

Lehen ariketaren behin betiko emaitzak-hurrengo azterketak

Bigarren ariketaren emaitzak eta berrikusteko epea. Iragarkia (PDF)

Bigarren ariketaren behin betiko emaitzak

Hirugarren ariketaren emaitzak eta berrikusteko epea

Hirugarren ariketaren emaitza behin betikoak. Iragarkia (PDF)

Hizkuntza-eskakizunaren probaren emaitza (PDF)

Elkarrizketa pertsonala. Emaitzak (PDF)

Merituen balorazioa (PDF)

Lehiaketa-oposizioaren azken emaitza (PDF)

 

Deialdi honen xedea hau da: Udal honetako fun­tzionarioen plantillan sortuko den garbitzaile lanpostu bat oposizio-lehiaketa libre bidez hornitzea. Plaza hori Administrazio Bereziko Eskalan, Zerbitzu Berezietako Azpieskalan, Ofizioetako langileen Mota eta E eta lanbide-taldea Sailkapen Taldean kokatuta dago. Lanaldi erregimena %72,5ekoa izango da. Hautaketa prozesua gaindi­tzen duten izangaiek lan pol­tsa bat osatuko dute, lortutako puntuazio-ordenaren arabera. Lan pol­tsa hori Orioko Udalean lanpostu berdin edo antze­koetan sor­tzen diren aldi baterako beharrak estal­tzeko erabiliko da

 

DEIALDIA

EMAITZAK

1