2017/09/21

Gizarte zerbitzuetako eta berdintasun politikako departamentuko maila ertaineko teknikaria

ORIOKO UDALEKO FUN­TZIONARIOEN PLANTILLAN ­HUTSIK DAGOEN GIZARTE ZERBI­TZUETAKO ETA BERDINTASUN POLITIKAKO DEPARTAMENTUKO MAILA ERTAINEKO TEKNIKARIAREN PLAZA JABE­TZAN HORNI­TZEKO DEIALDI PUBLIKOA.

Behin betiko zerrenda eta lehen azterketarako deialdia (PDF)

Lehen azterketaren behin betiko emaitzak, berrikusketaren ondoren; eta bigarren ariketaren deialdia (PDF)

 

Deialdiaren oinarriak

 

Lehen azterketaren emaitzak. Iragarkia (PDF)

Lehen azterketaren erantzun zuzenak (PDF)

Lehen azterketaren behin betiko emaitzak, berrikusketaren ondoren; eta bigarren ariketaren deialdia (PDF)

Lehen azterketaren erantzun zuzenak, berrikusketaren ondoren (PDF)

Bigarren azterketaren emaitzak (PDF)

Bigarren azterketaren erantzun zuzenak (PDF)

Bigarren azterketaren behin betiko emaitzak, berrikusketaren ondoren; eta hirugarren ariketaren deialdia (PDF)

Hirugarren azterketaren emaitzak (PDF)

Hirugarren azterketa bertan behera uzteko iragarkia eta azterketaren deialdi berria (PDF)

Hirugarren azterketaren irakurketa eta defentsa. Deialdiaren iragarkia (PDF)

Hirugarren azterketaren bigarren deialdiaren emaitzak (PDF)

Bosgarren azterketaren deialdia (test psikoteknikoa) (PDF)

Bosgarren azterketaren (psikoteknikoaren) emaitza (PDF)

Merituen kalifikazioa eta epaimahaiaren izendapen-proposamena (PDF)

 

Deialdi honen xedea hau da: lehiaketa-oposizio sistema bidez Udal honetako fun­tzionarioen plantillan ­hutsik dagoen Gizarte Zerbi­tzuetako eta Berdintasun Politikako Departamentuko maila ertaineko teknikariaren plaza bat jabe­tzan horni­tzea.

Plaza hori Administrazio Bereziko Eskalan, Azpieskala Teknikoan, Goi/Erdi mailako Teknikarien klasean eta A1/A2 Sailkapen Taldean kokatuta dago.

Lanpostuaren izaera eta uneko behar bereziak kontuan izanik zehaztuko du Udalak urtean urteko lan-jardunaldia.

Hautaketa prozesua gaindi­tzen duten izangaiek lan pol­tsa bat osatuko dute, lortutako puntuazio-ordenaren arabera. Lan pol­tsa hori Orioko Udalean lanpostu berdin edo antze­koetan sor­tzen diren aldi baterako beharrak estal­tzeko erabiliko da. Lan poltsa horren iraupena lau urtekoa izango da, plaza betetzen den egunetik kontatzen hasita.

 

DEIALDIA

EMAITZAK

Gizarte zerbitzuetako eta berdintasun politikako departamentuko maila ertaineko teknikaria