Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du ekainaren 24an

Udalbatzarraren ohiko bilkura izango da ekainaren 24an, asteartearekin, udalbatzarraren aretoan.

Bilkura 19:00etan hasiko da.

Hauek dira aztertuko diren gaiak:

 1. Irakurri eta onartzea, egoki bada, Udalbatzarraren honako bilkuretako akten zirriborroak: 2008ko otsailaren 26ko eta martxoaren 31ko ohiko bilkuretakoak eta 2008ko otsailaren 21eko eta martxoaren 4ko ezohiko bilkuretakoak.
 2. Behin betikoz onartzea, egoki bada, Udalaren 2007ko aurrekontuaren kontu nagusia.
 3. Onartzea, egoki bada, Udalaren 2008ko aurrekontuari dagokion 1/2008 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea. Kreditu aldaketa kreditu gehigarrien modalitatean egina dago.
 4. Onartzea, egoki bada, alkatearen proposamena, Orioko jaiegun lokala 2009an ekainaren 29a izan dadin, San Pedro eguna.
 5. Onartzea, egoki bada, Orioko haur, nerabe eta gazteen plana.
 6. Atzera botatzea, egoki bada, Dendartean eta Arkupe elkarteek Orioko udalbatzarrak hartutako erabakiaren kontra aurkeztutako birjartze errekurtsoa; udalbatzarrak 2008ko martxoaren 4an egindako ezohiko bilkuran behin betiko onarpena eman zion Orioko udal planeamendurako arau subsidiarioetako 8. Sektorearen ?Munto? plan partzialari, eta erabaki hori errekurritu zuten bi elkarte horiek.
 7. Behin betikoz onartzea, egoki bada, Orioko udal planeamendurako arau subsidiarioetako 8. Sektorearen ?Munto? kontzertazio hitzarmena.
 8. Behin betikoz onartzea, egoki bada, Orioko udal planeamendurako arau subsidiarioetako 4. areako ?Aita Lertxundi? 4.2 Hirigintza Jarduketa Unitatearen kontzertazio hitzarmena.
 9. Onartzea, egoki bada, baldintza ekonomiko-administratibo partikularren orria, Orioko arrauneko teknifikazio zentro bereziarekin zerikusia duten hainbat zerbitzu kontratatzeko, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta lehiaketa bidez; kontratatuko diren zerbitzuak hauek dira: arrauneko teknifikazio zentro bereziaren exekuzio proiektua idaztea eta zentro horren instalazioak berritu eta handitzeko obren zuzendaritza eta ikuskapena, dagozkion segurtasun eta osasun azterketekin, kalitate kontroleko programarekin eta azterketa hidraulikoarekin.
 10. Karmele Belasko, Joseba Goiburu eta Leire Zinkunegi zinegotziek aurkeztutako mozioa, amnistiaren aldeko mugimenduaren kontrako 33/01 sumarioari buruzkoa, eta EAJ talde politikoak aurkeztutako mozio alternatiboa.
 11. Bat egitea, egoki bada, EUDELek Isaias Carrascoren hilketa dela eta bidalitako idatziarekin
 12. Bat egitea, egoki bada, EUDELek Legutioko atentatua dela eta bidalitako idatziarekin.
 13. Bat egitea, egoki bada, Ondarroako adierazpenarekin; adierazpenaren gaia honako hau da: saregileen lanbidea duintzea, saregile taldeen, neskatilen eta paketatzaileen lan baldintzak eta baldintza sozialak hobetzea eta Bizkaiko golkoko arrantza sektoreari eustea.
 14. Bat egitea, egoki bada, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak 2006ko ekainaren 30ean Txernobilgo hondamendi nuklearraren 20. urtemuga dela eta onartutako adierazpen instituzionalarekin.
 15. Bat egitea, egoki bada, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalarekin.
 16. Bat egitea, egoki bada, Andres Bru